086-21-51981227 [email protected]

รหัสคริสตัลสามารถจัดหาสติกเกอร์การ์ตูนพิเศษสำหรับเด็ก วัสดุทั้งหมดปลอดสารพิษปลอดภัยสำหรับเด็ก

และเราใช้กาวแบบถอดได้สำหรับสติ๊กเกอร์ซึ่งลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้างและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เทคนิคการพิมพ์คุณภาพสูงของเราสามารถให้การพิมพ์สีแบบเต็มรูปแบบสำหรับสติกเกอร์เพื่อทำให้สติกเกอร์น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเด็ก ๆ