086-21-51981227 [email protected]

เวลาสำหรับป้ายความร้อนโดยตรงหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุฉลากสามารถลดค่าใช้จ่ายปรับปรุงความยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพ OEE ได้อย่างไรถ้าคุณใช้เครื่องพิมพ์ความร้อนสำหรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

โซลูชั่นการติดฉลากและการเข้ารหัสสำหรับอุตสาหกรรมไวน์

อุตสาหกรรมไวน์ต้องเผชิญกับความต้องการและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ชื่นชอบไวน์ในวันนี้ต้องการความโปร่งใสเช่นกัน ...
อ่านเพิ่มเติม

การติดฉลากบาร์โค้ดสำหรับกรณีการจัดส่ง

คุณจำเป็นต้องใช้ฉลากบาร์โค้ด GS1 กับกรณีด้านการจัดส่งของคุณมากกว่าหนึ่งด้านหรือไม่ (โดยปกติจะเป็นไปตาม ...
อ่านเพิ่มเติม